QUY ĐỊNH ĐĂNG KIỂM XE Ô TÔ MỚI NHẤT

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, cơ quan này đã hoàn thành dự thảo mới nhất của thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để trình bộ trưởng xem xét ban hành.

Dự thảo thông tư có hai nội dung đáng chú ý:

Miễn kiểm định lần đầu cho ô tô mới, chưa qua sử dụng (năm sản xuất không vượt quá 1 năm tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định). Thời gian lưu kho để được miễn kiểm định lần đầu sau khi đến tay khách hàng và được đăng ký là 2 năm.

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định theo hướng tăng thời gian của chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe.

Xe được miễn kiểm định lần đầu gồm: ô tô chở người dưới 9 chỗ sản xuất mới không kinh doanh vận tải sẽ được miễn kiểm định chu kỳ đầu có thời hạn 36 tháng (chu kỳ đầu tăng 6 tháng so với 30 tháng như hiện nay).

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm dựa trên số liệu ô tô mới đưa vào lưu hành tại Việt Nam năm 2022 là khoảng 455.000 xe, năm 2023 sẽ có khoảng 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu.

Với xe được tăng thời gian của chu kỳ kiểm định, dự thảo thông tư đề xuất áp dụng với:

Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, xe sản xuất đến 7 năm: chu kỳ đầu tăng lên 36 tháng, tăng 6 tháng so với 30 tháng như hiện nay (xe mới sản xuất không phải kiểm định); chu kỳ định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với 18 tháng như hiện nay).

Xe chở người đến 9 chỗ ngồi cũng được đề xuất áp dụng chu kỳ kiểm định 12 tháng với xe sản xuất từ 7 đến 15 năm; xe sản xuất trên 15 năm chu kỳ kiểm định định kỳ là 6 tháng (hiện nay chu kỳ này áp dụng cho xe sản xuất đến 12 năm).

Với ô tô chở người trên 9 chỗ có thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định lần đầu được đề xuất tăng từ 18 lên 24 tháng, chu kỳ định kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng.

Theo tính toán Cục Đăng kiểm, nếu thông tư mới được ban hành với các nội dung trên, số xe được giãn chu kỳ kiểm định khi thông tư có hiệu lực là khoảng 3.073.629 xe.

Nguồn: tuoitre.vn/